En optimal partner för 3D fräsning

För dig som behöver hjälp med 3D fräsning är JL Automation Solutions AB ett hett tips. Företaget grundades 1988 och har stor erfarenhet inom branschen. Fokus ligger på automationslösningar, och bland kunderna finns ledande tillverkningsindustrier i landet. Kontoret finns i Skara, och företaget har ett tjugotal anställda.

De ser sig som en samarbetspartner, snarare än en leverantör. Detta reflekteras i hur de utför sitt jobb. Flexibilitet och lyhördhet är viktigt för ett optimalt samarbete, och en stark servicekänsla är starkt betonad och prioriterad inom företagskulturen.

Företagets vision är att de ska vara den ledande leverantören i landet när det gäller olika typer av robotanläggningar. Det här är en bransch som ständigt utvecklas. Ny teknik ger nya möjligheter, och det reflekteras inte minst inom industrin. 

JL Automation håller sig ständigt uppdaterade på vad som händer inom branschen, och vilka vägar de tekniska innovationerna tar för att kunna erbjuda så bra lösningar som möjligt till sina kunder.

Korta ledtider för 3D fräsningar

Deras leveranser har korta ledtider, och deras konkurrenskraft består av deras samlade erfarenhet inom branschen, deras lyhördhet och flexibilitet, samt deras stora kompetens och engagemang. Deras lösningar har alltid fokus på att öka kundernas lönsamhet, både på lång och kort sikt.

Automationen ska dessutom alltid vara användarvänlig, och ska kunna tas i bruk utan större insatser när det gäller utbildning och förkunskaper. Robotteknologi ska vara just det, lättanvändbar. Det är en av styrkorna hos den här sortens teknologi. 

För att detta ska kunna realiseras på ett effektivt sätt krävs ett bra samarbete mellan leverantör och kund. Detta är viktigt för att tekniken både ska vara användbar, det vill säga lätt att använda, och användvärd, som betyder att den utför rätt uppgifter, och löser rätt problem.