Vad är Blockkedjan?

​Är man ute på nätet eller handhar teknik på olika sätt har man ofta hört talas om Bitcoin, dock kan det många gånger vara svårt att veta eller förstå vad detta är. I grund och botten så är Bitcoin en valuta som inte delas ut eller hanteras av staten eller riksbanken för att olika parter ska kunna handla och utbyta tjänster utan inblandning av andra parter utan göra det på egen hand. Då hör man ofta även talas om Blockkedjan i dessa sammanhang, men vad är Blockkedjan?​​​ undrar då många. Man kan likna det med en motor och att Bitcoin är dess huvudsakliga bränsle. För att systemet ska fungera och göra så att det på ett smidigt och effektivt sätt att handla och hantera Bitcoin mellan de parter som är inblandade. 

Man kan i princip säga att Blockkedjan har den funktion som bank eller stat brukar ha, transaktionen av Bitcoin går alltså igenom Blockkedjan för att den ska nå part B från part A på ett tryggt och säkert sätt. Men istället för att Blockkedjan är centrerad till ett ställe är den utspridd på olika datorer för att göra transaktionen så tryggt och privat som möjligt för att den inte ska kunna gå att spåras av varken mottagare, avsändare eller annan part.​

Blockkedja- öppet men privat

Eftersom att Bitcoin är en valuta som är otroligt populär och användningsbar på nätet är det viktigt att det fungerar så smidigt och effektivt som möjligt, något som även uppskattas är den privata delen som gör att det aldrig går att spåra varken avsändare eller mottagare. Dock kan man alltid granska Blockkedjan för att se till så att systemet fungerar korrekt och att "Blocken" som dessa Bitcoins skickas i alltid levereras till mottagaren på bästa möjliga sätt. ​